Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Ledningen

Nordrests ledning består av Thomas Dahlstedt (CEO), Mathias Wikell (CFO), Michael Bühring (VD Måltidsservice) och Pelle Höckerbo (VD MRE).

Thomas Dahlstedt

Koncernchef
Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Teknisk och strategisk stabskurs vid Försvarshögskolan. Officershögskola 1 vid Stridsskola Syd.
Thomas Dahlstedt är grundare av Nordrest Holding AB och har mångårig erfarenhet från foodservice- branschen. Han har tidigare bland annat varit enhets- och distriktschef för Sodexo, regionchef för Medirest och landschef för ESS Global. Han var även grundare och VD för Svenska Försvarsrestauranger AB som 2012 såldes till Fazer Food Services (som senare förvärvades av Compass Group).
Thomas Dahlstedt har pågående styrelseuppdrag inom ramen för bolag i Koncernen. Utöver detta är han styrelseledamot i Thinc Holding AB, Thinc Holding 2 AB, JesPec AB och TD fastighet AB.
Thomas Dahlstedt har haft tidigare följande uppdrag inom ramen för bolag som är eller har varit en del av Koncernen; styrelseledamot i Rosie F. Restaurang AB och Pinchos Stockholm City AB. Extern firmatecknare för Poke Burger Ulriksdal AB och Strandtornet AB).
Per dagenför Prospektet äger Thomas Dahlstedt 5 990 000 aktier genom bolagen Thinc Holding AB och Thinc Holding 2 AB som motsvarar 52,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Mathias Wikell

CFO
Högskoleingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Högskolan Dalarna.
Mathias Wikell har mer än 10 års erfarenhet av ledande positioner inom livsmedelssektorn, bland annat som affärsområdeschef på Delicato Bakverk AB och försäljningschef på Menigo Foodservices AB.
Styrelseledamot för MB&MV Holding AB.
Chef IT/digitali- sering och operational excellence hos Ambea AB (publ).
Per dagen för Prospektet äger Mathias Wikell, genom MB&MW Holding AB (som ägs av Mathias Wikell till 50 procent), 370 000 aktier motsvarande 3,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 10 teckningsoptioner1 i Bolaget.

Michael Bühring

VD Måltidsservice
Livsmedelsteknisk linje vid Kungsmadskolan Växjö.
Michael Bühring har mångårig erfarenhet från restaurang- och livsmedelsbranschen med anställningar som COO för Fazer och gruppchef inom Compass Group.
Michael Bühring har pågående styrelse- uppdrag inom ramen för bolag i Koncernen. Utöver detta är Michael Bühring styrelsesuppleant i MB&MV Holding AB.
Michael Bühring har avslutade styrelseuppdrag inom ramen för bolag i Koncernen. Utöver detta var Michael Bühring styrelsesuppleant för Thinc Holding AB.
Per dagen för Prospektet äger Michael Bühring, genom MB&MW Holding AB (som ägs av Michael Büring till 50 procent), 370 000 aktier motsvarande 3,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 10 teckningsoptioner1 i Bolaget.

Pelle Höckerbo

VD MRE-verksamheten
Examen från Officershögskolan och Taktiska programmet genom Försvarsmakten.
Pelle Höckerbo är grundare av Bolagets dotter- bolag OutMeals AB och har över tolv års erfarenhet inom olika roller från Försvarsmakten.
Styrelseledamot i Logistikfastigheter i Varberg AB samt SenPh AB.
Per dagen för Prospektet äger Pelle Höckerbo inga aktier eller teckningsoptioner i Bolaget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.