Aktiekurs:

121,00 SEK
0,00%

0,00 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Aktiekurs:

121,00 SEK
0,00%

0,00 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Vårt företag

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktsbaserade måltidslösningar.

Om oss

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktsbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom segmenten Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård & Omsorg och Resor. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag.

Historik

Nordrest grundades 2014 av Thomas Dahlstedt genom ett övertagande av Modis, ett företag med en lunch- och personalrestaurangverksamhet som har funnits sedan 1980-talet.

År

Händelse

2014

Nordrest bildas och förvärvar Modis Restauranger AB (lunch- /personalrestauranger)

Expansion till Skola med bland annat AcadeMedia som kund

2016

Expansion till Vård & Omsorg genom vunnen upphandling med Region Gävleborg

2017

Expansion till Försvar, ramupphandling med NATOs inköpsenhet NSPA

2019

Expansion till Campus genom förvärv av Högskolerestauranger AB

2020

Helhetsavtal med Volvo Cars om drift av fem personalrestauranger plus cadéer och catering

2021

Avtal med Försvarsmakten (start 2022) om drift av militärrestaurangerna i södra Sverige

2023

Expansion inom Resor genom förvärv av vägrestaurangkedjan Dinners

Expansion inom Resor genom öppning av Taste by Nordrest på Arlanda

Ny nyckelkund, avtal med Ericsson genom CBRE

2024

Expansion inom Resor och Försvar genom förvärv av utestående minoritetsintressen i Dinners och OutMeals

Miljö
& Hållbarhet

Nordrest har ett ansvar att utveckla och driva en verksamhet med god etisk standard som bidrar till en hållbar utveckling av det samhälle som Nordrest verkar i och är en del av, samt att skapa värde för bolagets nyckelintressenter. Ansvaret omfattar ekologisk, social och ekonomisk påverkan. Vidare utgår Nordrests hållbarhetsarbete även från FN:s globala mål för hållbar utveckling som en del av ”Agenda 2030”.

Hållbarhetsarbetet bedrivs och styrs inom ramen för Nordrests ordinarie organisation och bolagsstyrning. Nordrests styrelse beslutar årligen om Bolagets hållbarhetspolicy och följer löpande upp och utvärderar Bolagets hållbarhetsarbete. Styrelsen slår fast målsättning och inriktning för hållbarhetsarbetet. VD, med stöd av bolagsledningen, har det övergripande ansvaret för arbetet med åtgärder samt uppföljning. Nordrest omfattas inte av årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering, men bolaget har likväl redovisat hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsrapport i årsredovisningarna för 2020, 2021 och 2022.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.