Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Finansiella mål

Här presenteras de mål och riktlinjer som finns kring Nordrests ekonomi och verksamhet på medellång sikt. Fokus ligger på lönsamhet och tillväxt som gynnar bolagets aktieägare.

Mål

Nordrest har en tydlig ambition om och ambitiös plan för fortsatt tillväxt. Vi ser goda möjligheter att växa snabbare än den underliggande marknaden, både organiskt och genom förvärv. Styrelsen för Nordrest har fastställt följande finansiella mål på medellång sikt (3-5 år):

Tillväxt

Den organiska omsättningstillväxten ska överstiga 10 procent per år i genomsnitt.

Lönsamhet

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) skall uppgå till 8-10 procent.

Skuldsättning

Skuldsättningen, uttryckt som nettoskuld dividerat med rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) – skall uppgå till högst 2,0 gånger.

Utdelningspolicy

Utdelningen skall motsvara en utdelningsandel på minst 50 procent av vinsten efter skatt, med reservation för större förvärv.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.